Urnik po študijskih programih
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje ARHITEKTURA
Univerzitetni študijski program prve stopnje URBANIZEM
Magistrski študijski program druge stopnje URBANIZEM